13 grudnia 2011, wtorek, 8:48

13 grudnia – trzydzieści lat temu

Wprowadzeniem przez władze komunistyczne stanu wojennego zostaliśmy zniewoleni. Tak było trzydzieści lat temu.

Ta kartka z naszej współczesnej historii niech będzie ku pamięci tych, którzy musieli się temu podporządkować. A dotyczyło to całego narodu.

Dziś pamiętamy o tych, którzy w wyniku tych działań stracili życie, zostali ranni, internowani, a wielu zostało zmuszonych do emigracji.

Miałem okazję być czynnym uczestnikiem i współorganizatorem konspiracyjnych spotkań ludzi kultury w Opolu. Przewodziłem Regionalnej Komisji Kultury NSZZ „Solidarność” Śląska Opolskiego, stąd pamięć o tamtych czasach jest mi bardzo bliska.

Sobotnie spotkanie uczestników tamtych wydarzeń i okazjonalny koncert w sali Państwowej Szkoły Muzycznej w Opolu były pełne emocji i wzruszeń.