27 lutego 2013, środa, 22:10

Zjazd absolwentów kultowego Studium

Podobno pla­no­wa­ny je­st zjazd ab­sol­wen­tów nie ist­nie­ją­ce­go już Studium Kulturalno-Oświatowego i Bibliotekarskiego w Opolu (Animatorów Kultury).

Ma to być po­dob­no 6 lip­ca br. Gdyby ktoś coś wię­cej wie­dział, to pro­szę o kon­takt.

 

PS. Dajcie znać, bo i ja je­stem ab­sol­wen­tem te­go kul­to­we­go Studium.