8 stycznia 2013, wtorek, 16:28

Zapraszamy też kamperowców

Z nowym rokiem nasza ekoturystyczna baza Chata w lesie trafiła do międzynarodowej sieci kamperowej: camperpark.pl

Na terenie Europy Zachodniej forma wypoczynku polegająca na podróżowaniu specjalnymi samochodami – kamperami, w których można swobodnie spać i mieszkać jest tania i bardzo popularna. Te charakterystyczne samochody już od wczesnej wiosny są widoczne na turystycznych szlakach. Wystarczy spojrzeć na mapę załączonego portalu, aby się przekonać, jak wygląda oferta noclegowa dla tego segmentu turystyki u naszych zachodnich sąsiadów, a także u Belgów i Holendrów.

Sadząc, że Polska po EURO 2012 może stać się bardziej atrakcyjna dla zagranicznego turysty – naszą ekoturystyczną bazę Chata w lesie umieściliśmy w tej ofercie. Zapraszamy …

6 stycznia 2013, niedziela, 22:11

Pamiętniki Agroturystyki -wyróżnienie

Jeszcze w starym roku uczestniczyłem w Krakowie w ogólnopolskiej Konferencji dotyczącej realizacji funduszy unijnych na obszarach wiejskich i agroturystyki.

Przy tej okazji odebrałem specjalne wyróżnienie za swojego bloga,  który zgłosiłem do konkursu na Pamiętniki Agroturystyki.

Moja kronika została doceniona, ale ze względów proceduralnych nie mogła być oceniana, gdyż regulamin zakładał zgłoszenie niepublikowanych tekstów, a mój blog jest już formą upublicznioną.

Sama konferencja była bardzo ciekawa, gdyż w dużej części dotyczyła spraw agroturystyki, kategoryzacji obiektów, tworzeniu wspólnych ofert i promocji na rynku europejskim.

Organizatorem Konferencji było Centrum Doradztwa Rolniczego O/Kraków i Polska Federacja Turystyki Wiejskiej – Gospodarstwa Gościnne, a jej portal to: www.agroturystyka.pl