Na tropach jeleni

Trzy noclegi w Małym Domku dla zgranej ferajny.

Na tropach jeleni!Pomożemy Wam w tro­pie­niu le­śnej zwie­rzy­ny, da­my ma­py na rajd ro­we­ro­wy, a już sa­mi przy­go­tu­je­cie ogni­sko z drew­na przy­nie­sio­ne­go z są­sia­du­ją­ce­go la­su.

Zrobimy Wam tur­niej strze­la­nia z łu­ku, wia­trów­ki, a na­wet me­cz siat­ków­ki i ko­sza.

Tylko 75 zł za oso­bę, od po­nie­dział­ku do piąt­ku. Rodzinny wy­po­czy­nek dla sze­ściu osób (dwó­ch ro­dzin lub trzech par).