Weekend na szóstkę pod dudkiem

Dla sześcioosobowej paczki wypoczynek na łonie natury.

Weekend na Szóstkę Dwa noc­le­gi z za­kwa­te­ro­wa­niem w Małym Domku z nie­za­leż­ną wła­sną kuch­nią. Damy Wam klu­cz do drzwi do la­su, uzbie­ra­cie drze­wa na ogni­sko, po­bie­sia­du­je­cie przy nim.

Mamy też dla Was ro­we­ry, ma­py na le­śne spa­ce­ry i róż­ne gry… – to tyl­ko 30 zł od oso­by!