13 października 2011, czwartek, 19:13

Jesienna Złota Praga

Z krót­kie­go wy­pa­du do Pragi śla­da­mi św. Wojciecha kil­ka fo­tek.

Powyżej wspa­nia­ły, se­ce­syj­ny Dom Miejski z fre­ska­mi Alfonsa Muchy.

Tłumy tu­ry­stów na­wet o tej po­rze ro­ku po­dzi­wia­ją uro­kli­we ka­mie­nicz­ki, któ­re  szcze­gól­nie je­sie­nią bły­ska­ją zło­tem.

Słynny ze­gar astro­no­micz­ny – Praski Orloj z 1410 ro­ku na­dal przu­ku­wa uwa­gę tu­ry­stów pod ra­tu­szem sta­re­go mia­sta. Podobnie jak ukry­ty za  ka­mie­nicz­ka­mi za­byt­ko­we­go ryn­ku Kościół  Tyński.

I jesz­cze jed­no spoj­rze­nie na cze­ską sto­li­cę – pa­no­ra­ma mia­sta ze Strachowskiego Wzgórza.

Relację z  prze­bie­gu tra­sy śla­da­mi pa­tro­na Opolskiego Bractwa Wojciechowego po­sta­ram się za­mie­ścić w póź­niej­szym ter­mi­nie.

Powiązane wpisy

Odpowiedz

Możesz użyć tych znaczników HTML

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>